Am Tiên

Đền Am Tiên nằm trên đỉnh Núi Nưa ở độ cao 538 m so với mực nước biển (ở làng Cổ Định, xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa) Quần thể bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên", với tổng diện tích 100 ha, riêng khu vực đền Am Tiên là 4 ha. Là nơi gắn với sự tích cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Nơi đây có huyệt đạo thiêng liêng cũng nơi trời đất giao thoa (hay còn gọi là cổng trời) có giếng Tiên trên đỉnh núi Ngàn Nưa, nước nơi đây không bao giờ vơi cạn, múc bao nhiêu đầy bấy nhiêu.