Alzoniella
Alzoniella

Alzoniella

nhánh Hypsogastropoda
Alzoniella là một chi ốc nước ngọt nhỏ sống ở suối, động vật thân mềm chân bụng sống trong môi trường nước ngọt trong họ Hydrobiidae.