Alzoniella slovenica
Alzoniella slovenica

Alzoniella slovenica

clade Hypsogastropoda
Alzoniella slovenica là một loài ốc nước ngọt nhỏ trong họ Hydrobiidae. Chúng là loài đặc hữu của vùng Morava (Cộng hòa Czech) và Slovakia.