Alzoniella marianae

Alzoniella marianae là một loài ốc nước ngọt rất nhỏ, động vật thân mềm chân bụng có mài trong họ Hydrobiidae.[2]