Alyxia reinwardtii

Alyxia reinwardtii là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được Blume mô tả khoa học đầu tiên năm 1823.[1]