Alyxia oleifolia

Alyxia oleifolia là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được King & Gamble mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.[1]