Alyxia halmaheirae

Alyxia halmaheirae là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được Miq. mô tả khoa học đầu tiên năm 1869.[1]