Alyxia glaucophylla

Alyxia glaucophylla là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được Van Heurck & Müll.Arg. mô tả khoa học đầu tiên năm 1870.[1]