Alytana aldabralis

Alytana aldabralis là một loài bướm đêm trong họ Crambidae.[1][2]