Alexa

Không tìm thấy kết quả Alexa

Bài viết tương tự

English version Alexa


Alexa

Loại hình Chi nhánh
Quảng cáo Đặt quảng cáo với AdBrite
Sản phẩm Máy tìm kiếm
Yêu cầu đăng ký Không
Loại trang web Lưu lượngxếp hạng web
Trụ sở San Francisco, California
Thành lập 1 Tháng 4, 1996[1]
Tình trạng hiện tại Đang hoạt động
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Trang web Alexa.com
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Màn hình trang chủ alexa.com
Xếp hạng Alexa 4,023 (Toàn cầu, Tháng 8, 2019[cập nhật])[2]
Công ty mẹ Amazon.com
Ngành Cung cấp thông tin trên Internet