Aleksandr_Mikhailovich_Butlerov
Aleksandr_Mikhailovich_Butlerov

Aleksandr_Mikhailovich_Butlerov

Aleksandr Mikhailovich Butlerov (tiếng Nga: Александр Михайлович Бутлеров) (15 tháng 9 năm 182817 tháng 8 năm 1886) là một nhà hóa học người Nga, là một trong những người đưa ra thuyết cấu tạo hóa học (1857-1861), người đầu tiên kết hợp liên kết đôi vào công thức phân tử, người tìm ra formaldehydephản ứng formose.Miệng núi lửa Butlerov trên Mặt Trăng được đặt theo tên ông.