Alıncık, Bingöl

Alıncık là một thuộc thành phố Bingöl, tỉnh Bingöl, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2010 là 35 người.[1]