Alıca, Çankırı

Alıca là một thuộc thành phố Çankırı, tỉnh Çankırı, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2010 là 211 người.[1]