Agrostis idahoensis
Agrostis idahoensis

Agrostis idahoensis

Agrostis idahoensis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Nash mô tả khoa học đầu tiên năm 1897.[1]