Agrostis gracililaxa

Agrostis gracililaxa là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Franco mô tả khoa học đầu tiên năm 1978.[1]