Agrostis elliottiana
Agrostis elliottiana

Agrostis elliottiana

Agrostis elliottiana là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Schult. mô tả khoa học đầu tiên năm 1824.[1]