Agrostis clavatiformis

Agrostis clavatiformis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Prob. mô tả khoa học đầu tiên năm 1984.[1]