Agropyron fragile
Agropyron fragile

Agropyron fragile

Agropyron fragile là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Roth) P.Candargy mô tả khoa học đầu tiên năm 1901.[1]