Agronoma

Agronoma là một chi bướm đêm thuộc họ Noctuidae.