Agroiconota atromaculata

Agroiconota atromaculata là một loài bọ cánh cứng trong họ Chrysomelidae. Loài này được Borowiec miêu tả khoa học năm 2005.[1]