Agrocybe
Agrocybe

Agrocybe

Agrocybe là một chi nấm trong họ Strophariaceae, thuộc bộ Agaricales. Chi này có phân bố rộng rãi với khoảng 100 loài trên toàn thế giới.[1]Loài nấm ăn được trong chi, Agrocybe aegerita có những tên gọi thông thường như Poplar mushroom (nấm bạch dương),[2] hay Chestnut mushroom (nấm hạt dẻ) (tên tiếng Trung Quốc: 茶樹菇).