Agrocybe praecox
Agrocybe praecox

Agrocybe praecox

Agrocybe praecox là một loài nấm ăn được xuất hiện vào đầu năm nay trong rừng, vườn và ruộng. Theo phân loại hiện đại, nó chỉ là một trong một nhóm các loài tương tự liên quan chặt chẽ được gọi là phức hợp Agrocybe praecox. Nó được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ.