Mô tả Agrocybe praecox

A. praecox thuộc về một nhóm các loài khó khăn để phân biệt một cách nhất quán. Mô tả sau đây kết hợp một số tài liệu tham khảo.[1][2][3][4]

  • Mũ nấm: cao đến 8 cm, lồi, mịn, màu be nâu khi khô vàng khi ẩm.
  • Mang nấm: ban đầu màu trắng, màu nâu khi già
  • Chân nấm: nhạt; khá dày (lên đến khoảng 1 cm) với một vòng nhẫn mỏng, thường thấy sợi nấm ở gốc
  • Bào tử:8-10 x 5–7 mm, ellipsoid, màu nâu sẫm (en masse).
  • Môi trường sống: Trong cỏ hoặc các mảnh vụn gỗ.
  • Mùa: thường quan sát thấy vào mùa xuân, nhưng cũng có thể xuất vào mùa hè và mùa thu.