Agriotes yushihanus

Agriotes yushihanus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Kishii miêu tả khoa học năm 1989.[1]

Liên quan