Agriotes witzgalli

Agriotes witzgalli là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Platia & Schimmel miêu tả khoa học năm 1993.[1]

Liên quan