Agriotes unicolor

Agriotes unicolor là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Koenig miêu tả khoa học năm 1889.[1]

Liên quan