Agriotes tranninhus

Agriotes tranninhus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1939.[1]