Agriotes torquatus

Agriotes torquatus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được LeConte miêu tả khoa học năm 1884.[1]

Liên quan