Agriotes tomentosus

Agriotes tomentosus là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1939.[1]

Liên quan