Agriotes sylviae

Agriotes sylviae là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Cate & Platia miêu tả khoa học năm 1997.[1]

Liên quan