Agriotes singularius

Agriotes singularius là một loài bọ cánh cứng trong họ Elateridae. Loài này được Fleutiaux miêu tả khoa học năm 1940.[1]

Liên quan