Adachi, Tokyo
Adachi, Tokyo

Adachi, Tokyo

Adachi (足立区 (Túc Lập khu), Adachi-ku?) là một trong các khu đặc biệt của Tokyo, Nhật Bản. Quận này nằm ở phía bắc của trung tâm Tokyo. Khu này bao gồm 2 khu vực riêng biệt: một dải đất giữa sông Sumidasông Arakawa và một khu vực rộng hơn về phía bắc của sông Arakawa. Khu này giáp các thành phố Kawaguchi, Hatogaya, SōkaYashioSaitamaKatsushika, Sumida, ArakawaKita ở Tokyo.Adachi có quan hệ kết nghĩa: Belmont, Australia. Còn ở Nhật Bản, khu này có quan hệ kết nghĩa với thành phố Uonuma (trước đây là thị xã của Koide) ở tỉnh Niigata, Yamanouchi ở tỉnh Nagano, và thành phố Kanuma ở tỉnh Tochigi.Đến ngày 1 tháng 4 năm 2008, khu này có dân số khoảng 654.466 người với mật độ dân số 12140 người/km². Diện tích là 53,20 km².