8656 Cupressus

8656 Cupressus (1990 QY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

8656 Cupressus

Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
Kinh độ của điểm nút lên 124.10785
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97598
Đặt tên theo Cupressus
Cận điểm quỹ đạo 2.5590664
Tên chỉ định thay thế 1990 QY8
Acgumen của cận điểm 315.58083
Chu kỳ quỹ đạo 1819.9960233
Độ lệch tâm 0.1227968
Khám phá bởi E. W. Elst
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định 8656
Viễn điểm quỹ đạo 3.2755370
Độ bất thường trung bình 110.67497
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu