8648 Salix

8648 Salix (1989 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Haute-Provence.

8648 Salix

Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày phát hiện 2 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định 8648
Đặt tên theo Willow
Tên chỉ định thay thế 1989 RJ
Cận điểm quỹ đạo 1.7133802
Viễn điểm quỹ đạo 2.8074072
Độ lệch tâm 0.2419992
Chu kỳ quỹ đạo 1241.2937039
Độ bất thường trung bình 129.59740
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68782
Kinh độ của điểm nút lên 206.46908
Acgumen của cận điểm 215.87289
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0