8579 Hieizan

8579 Hieizan (1996 XV19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 12 năm 1996 bởi T. KobayashiOizumi.

8579 Hieizan

Nơi khám phá Oizumi
Viễn điểm quỹ đạo 2.9548515
Acgumen của cận điểm 151.05071
Chu kỳ quỹ đạo 1427.1750624
Cận điểm quỹ đạo 2.0066813
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93253
Tên chỉ định 8579
Độ bất thường trung bình 73.30013
Ngày khám phá 11 tháng 12 năm 1996
Đặt tên theo Mount Hiei
Suất phản chiếu hình học 0.0313
Khám phá bởi T. Kobayashi
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60
Độ lệch tâm 0.1911043
Kinh độ của điểm nút lên 186.56152
Tên chỉ định thay thế 1996 XV19