8575 Seishitakeuchi

8575 Seishitakeuchi (1996 VL8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8575 Seishitakeuchi

Cận điểm quỹ đạo 1.7403337
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Độ lệch tâm 0.2163909
Viễn điểm quỹ đạo 2.7015077
Acgumen của cận điểm 37.16507
Tên chỉ định 8575
Kinh độ của điểm nút lên 295.63670
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00687
Nơi khám phá Kitami
Chu kỳ quỹ đạo 1208.9212342
Độ bất thường trung bình 224.57898
Tên chỉ định thay thế 1996 VL8