8550 Hesiodos

8550 Hesiodos (1994 PV24) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

8550 Hesiodos

Cận điểm quỹ đạo 2.9220729
Tên chỉ định thay thế 1994 PV24
Chu kỳ quỹ đạo 2861.6046893
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88031
Viễn điểm quỹ đạo 4.9672091
Tên chỉ định 8550
Acgumen của cận điểm 337.69982
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0
Kinh độ của điểm nút lên 23.65318
Đặt tên theo Hesiod
Độ bất thường trung bình 253.06327
Độ lệch tâm 0.2592297