8538 Gammelmaja

8538 Gammelmaja (1993 FR26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. LagerkvistĐài thiên văn Nam Âu.

8538 Gammelmaja

Tên chỉ định 8538
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1993
Độ bất thường trung bình 207.65631
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8
Tên chỉ định thay thế 1993 FR26
Cận điểm quỹ đạo 2.7630285
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Chu kỳ quỹ đạo 1912.3813786
Viễn điểm quỹ đạo 3.2673891
Độ nghiêng quỹ đạo 9.36853
Kinh độ của điểm nút lên 350.36388
Acgumen của cận điểm 321.32644
Độ lệch tâm 0.0836361
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu