8527 Katayama

8527 Katayama (1992 SV12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1992 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8527 Katayama

Viễn điểm quỹ đạo 2.6731455
Độ lệch tâm 0.1832459
Kinh độ của điểm nút lên 6.41316
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Độ bất thường trung bình 275.43278
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41928
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1992
Acgumen của cận điểm 285.40406
Tên chỉ định 8527
Cận điểm quỹ đạo 1.8451807
Tên chỉ định thay thế 1992 SV12
Chu kỳ quỹ đạo 1240.2801655