8525 Nielsabel

8525 Nielsabel (1992 RZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

8525 Nielsabel

Chu kỳ quỹ đạo 1361.8980349
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06209
Tên chỉ định 8525
Độ bất thường trung bình 272.08384
Tên chỉ định thay thế 1992 RZ5
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3
Khám phá bởi E. W. Elst
Viễn điểm quỹ đạo 2.8004143
Acgumen của cận điểm 76.99938
Cận điểm quỹ đạo 2.0086521
Độ lệch tâm 0.1646395
Kinh độ của điểm nút lên 83.14154
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Đặt tên theo Niels Henrik Abel