8521 Boulainvilliers

8521 Boulainvilliers (1992 GF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

8521 Boulainvilliers

Khám phá bởi E. W. Elst
Cận điểm quỹ đạo 1.8182059
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1992
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6
Viễn điểm quỹ đạo 2.6257865
Tên chỉ định 8521
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55571
Độ lệch tâm 0.1817241
Độ bất thường trung bình 149.07617
Chu kỳ quỹ đạo 1209.7994562
Acgumen của cận điểm 339.16648
Kinh độ của điểm nút lên 37.85735
Tên chỉ định thay thế 1992 GF4