8503 Masakatsu

8503 Masakatsu (1990 WX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8503 Masakatsu

Độ lệch tâm 0.1697930
Kinh độ của điểm nút lên 95.69610
Acgumen của cận điểm 307.19051
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Độ bất thường trung bình 133.26793
Cận điểm quỹ đạo 1.8328428
Chu kỳ quỹ đạo 1198.1375750
Nơi khám phá Kitami
Tên chỉ định 8503
Viễn điểm quỹ đạo 2.5825448
Tên chỉ định thay thế 1990 WX3
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69758
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990