8491 Joelle-gilles

8491 Joelle-gilles là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1369.9942266 ngày (3.75 năm).[1]Nó được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1989.