8488 d'Argens

8488 d'Argens (1989 SR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

8488 d'Argens

Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5
Kinh độ của điểm nút lên 80.29110
Cận điểm quỹ đạo 2.0706122
Khám phá bởi E. W. Elst
Tên chỉ định thay thế 1989 SR1
Chu kỳ quỹ đạo 1239.6526452
Độ lệch tâm 0.0831512
Độ bất thường trung bình 245.40803
Độ nghiêng quỹ đạo 4.61481
Viễn điểm quỹ đạo 2.4461898
Acgumen của cận điểm 213.43065
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định 8488
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu