8477 Andrejkiselev

8477 Andrejkiselev (1986 RF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi L. V. ZhuravlevaĐài vật lý thiên văn Crimean.

8477 Andrejkiselev

Chu kỳ quỹ đạo 1194.3070567
Tên chỉ định 8477
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5
Kinh độ của điểm nút lên 150.04858
Viễn điểm quỹ đạo 2.5581052
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Cận điểm quỹ đạo 1.8478666
Tên chỉ định thay thế 1986 RF7
Acgumen của cận điểm 170.78529
Độ bất thường trung bình 248.21324
Độ lệch tâm 0.1611991
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16481
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986