8474 Rettig

8474 Rettig (1985 GA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

8474 Rettig

Chu kỳ quỹ đạo 1211.3572006
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1985
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9
Viễn điểm quỹ đạo 2.6072070
Khám phá bởi E. Bowell
Độ lệch tâm 0.1723564
Độ bất thường trung bình 295.17110
Tên chỉ định thay thế 1985 GA1
Cận điểm quỹ đạo 1.8405992
Tên chỉ định 8474
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90622
Kinh độ của điểm nút lên 132.71298
Acgumen của cận điểm 141.62108