8437 Bernicla

8437 Bernicla (3057 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

8437 Bernicla

Độ lệch tâm 0.0445736
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Viễn điểm quỹ đạo 2.6422331
Độ bất thường trung bình 4.64826
Acgumen của cận điểm 41.98962
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Cận điểm quỹ đạo 2.4167367
Tên chỉ định 8437
Chu kỳ quỹ đạo 1469.4220616
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8
Kinh độ của điểm nút lên 230.74328
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44826
Tên thay thế 3057 T-1
Đặt tên theo Brant Goose