8436 Leucopsis

8436 Leucopsis (2259 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

8436 Leucopsis

Độ lệch tâm 0.1215034
Tên chỉ định 8436
Tên thay thế 2259 T-1
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19730
Acgumen của cận điểm 305.20087
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8
Chu kỳ quỹ đạo 1992.1027513
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Đặt tên theo Barnacle Goose
Viễn điểm quỹ đạo 3.4749039
Kinh độ của điểm nút lên 129.82268
Độ bất thường trung bình 21.05554
Cận điểm quỹ đạo 2.7219635