8435 Anser

8435 Anser (6643 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

8435 Anser

Kinh độ của điểm nút lên 31.33897
Độ bất thường trung bình 107.85667
Viễn điểm quỹ đạo 2.5961026
Cận điểm quỹ đạo 1.8437322
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên thay thế 6643 P-L
Độ lệch tâm 0.1694591
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Tên chỉ định 8435
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Chu kỳ quỹ đạo 1208.1021370
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79765
Đặt tên theo Anser
Acgumen của cận điểm 18.85458