8417 Lancetaylor

8417 Lancetaylor (1996 VG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8417 Lancetaylor

Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày phát hiện 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định 8417
Tên chỉ định thay thế 1996 VG8
Cận điểm quỹ đạo 1.7819781
Viễn điểm quỹ đạo 2.6409995
Độ lệch tâm 0.1942179
Chu kỳ quỹ đạo 1201.2282559
Độ bất thường trung bình 276.21560
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80916
Kinh độ của điểm nút lên 262.62258
Acgumen của cận điểm 26.91219
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0